Notificare privind suspendarea CIM

Notificarea privind suspendarea CIM se intocmeste de catre angajator, in functie de motivele de fapt care au determinat suspendarea, suspendare conform art. 50 a-h, art. 51 a-f, 52 a-d, art. 54  Codului Muncii.


Detalii Descarca
Notificare privind incetarea de drept a CIM

Notificarea privind incetarea de drept a CIM se intocmeste de catre angajator, in functie de motivele de fapt care au determinat incetarea contractului(certificat de deces; hotărâre judecătorească de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie; actul de dizolvare, dovada înscrierii în registrul comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României; decizia de pensionare; actul prin care se constată nulitatea contractului individual de muncă prin acordul părţilor sau hotărârea judecătorească definitivă; hotărârea judecătorească de reintegrare; mandatul de executare a pedepsei la locul de muncă; actul prin care sunt retrase avizele, autorizaţiile sau atestările necesare pentru exercitarea profesiei; hotărârea judecătorească definitiva prin care a fost interzisă exercitarea profesiei sau a funcţiei; contractul individual de muncă pe durată determinată şi actele adiţionale de prelungire a duratei determinate; actul prin care se retrage acordul părinţilor în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani), conform art. 56 Codului Muncii.


Detalii Descarca
Decizie de concediere prin desfiintarea postului

Decizia de concediere se intocmeste de catre angajator, in functie de motivele de fapt care au determinat concedierea, conform art. 65 Codului Muncii.


Detalii Descarca
Decizie de concediere

Decizia de concediere se intocmeste de catre angajator, in functie de motivele de fapt care au determinat concedierea, conform Codului Muncii.


Detalii Descarca
Incetarea CIM ca urmare a demisiei

Incetarea Contractului individual de munca ca urmare a demisiei se incheie intre parti atunci cand se decide incetarea Contractului individual de munca cu art. 79 din Codul Muncii.


Detalii Descarca


 
  1     2  
Newsletter


Vreau sa ma abonez Newsletter